Een paneldebat over het toekomstige beschermingsbeleid in de EU is gepland voor de sessie over internationale bescherming gevolgd door een overzicht van de recente evoluties in het opvangbeleid. Wat legale migratie en integratie betreft, zal de focus liggen op het beleid rond integratie op de arbeidsmarkt. In de derde sessie zal de nadruk liggen op de huidige ontwikkelingen in het terugkeerbeleid van de EU en de uitdaging om het probleem van minderjarige slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel aan te pakken.

Meer info