Myriatics 11: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2018

Myriatics

"Myriatics 11" buigt zich over de cijfers voor 2018. Dit zijn immers de meest recente beschikbare gegevens. Het aantal repatriëringen en begeleide vrijwillige terugkeer neemt sinds 2016 af, daar waar de administratieve aanhoudingen en eerste vasthoudingen in gesloten centra zijn toegenomen. Maar Myria meent dat meer gedetailleerde cijfers over detentie (profielen van de vastgehouden personen, oorzaken en duur) en haar alternatieven door de autoriteiten beschikbaar moeten worden gesteld om een beter inzicht te krijgen in de kwestie. Het beleid in dit domein zou zich zo kunnen baseren op kennis en (cijfer)analyses van de feiten.

Download Myriatics 11 (februari 2020)

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België

Myriatics

In deze Myriatics stellen we onder meer vast dat er een stijgend aandeel immigraties is uit de nieuwe EU-lidstaten, een proportionele daling van de immigraties uit de landen van de EU-15, een aanzienlijke en recente vermindering van de immigraties van Marokkanen en Turken en, tot slot, een toename van de immigraties uit West-Azië, in het bijzonder uit landen in oorlog.

Download Myriatics 10 (oktober 2018)

Myriatics 9: Vergrijzing en immigratie: een grote uitdaging voor Europa

Myriatics

Deze Myriatics biedt geen kant-en-klare oplossing voor de grootste demografische uitdaging waarmee Europa momenteel te kampen heeft. Het document biedt de lezer daarentegen belangrijke, recente cijfers, die de belangrijkste trends wat betreft veroudering en immigratie verhelderen.

Download Myriatics 9 (mei 2018)

Myriatics 8: Migratie- en asielstromen: de cijfers ontrafeld

Myriatics

De verwerking en analyse van duidelijke cijfers is meer dan ooit een noodzaak, maar ook een uitdaging. Deze Myriatics probeert een aantal kerncijfers te ontrafelen inzake recente migratie- en asielstromen naar België.

Download Myriatics 8 (november 2017)

Myriatics 7: Migratie in cijfers

Myriatics

Deze Myriatics verschijnt samen met het jaarverslag Migratie in cijfers en in rechten 2017. De belangrijkste cijfers toegelicht met kaarten en grafieken uit het jaarverslag.

Download Myriatics 7 (juni 2017)

Myriatics 6: Is migratie gendergerelateerd?

Myriatics

Myria grijpt de Internationale Dag van de Migrant op 18 december aan om in samenwerking met de masterstudenten sociaal-cultureel werk van het IHECS een aantal genderissues op het gebied van migratie uit te diepen. Het resultaat? Een speciaal nummer van cijfernieuwsbrief Myriatics, speciaal voor de gelegenheid omgeturnd, een originele campagnewebsite en een prikkelende socialemediacampagne.

Download Myriatics 6 (december 2016, Internationale Dag van de Migrant)

Myriatics 5: 70 jaar Italiaanse immigratie... en meer!

Myriatics

Van de akkoorden van 1946 tot de sociaaleconomische ongelijkheden van vandaag: deze vijfde Myriatics duikt in de demografie van de Italiaanse immigratie in België.

In 2016 vieren we het zeventigjarige bestaan van het zogenaamde Steenkoolakkoord dat voor een keerpunt zorgde in de migratiebewegingen van Italianen naar België. In ruil voor kolen verbond Italië zich ertoe om ons land te voorzien van de arbeidskrachten die het te kort kwam. Daarop volgde een massale toestroom van arbeiders. Een deel van hen zou met hun familie in België blijven wonen. Het akkoord was het eerste in een reeks van bilaterale immigratieakkoorden voor arbeidskrachten die de demografische samenstelling van België veranderden.

Download Myriatics 5 (september 2016)

Myriatics 4: Migratie in cijfers

Myriatics

Deze vierde Myriatics verschijnt samen met het jaarverslag Migratie in cijfers en in rechten 2016. Van de motieven van mensen om naar België te migreren over de legale immigratiebewegingen en de asielstromen tot regularisaties, terugkeer en detentie: Myria verheldert met kaarten en grafieken de belangrijkste cijfers uit zijn jaarverslag.

Download Myriatics 4 (juli 2016)

Myriatics 3: Nieuwe migraties uit Oost-Europa: focus op de Roemenen, Polen en Bulgaren

Myriatics

Sinds 1989 en de val van de Berlijnse Muur is de toenadering tussen Oost- en West-Europa nooit weg geweest in de opbouw van Europa, ook niet op het gebied van de uitdagingen die migratie stelt. De uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten maakte heel wat angsten los, vaak belichaamd door het cliché van de Poolse loodgieter of de Roemeense bouwvakker. Het leidde tot tijden van overgangsmaatregelen om de toegang tot de arbeidsmarkt te beperken. Hoe staat het vandaag met die Oost-Europese migranten die vele jaren geleden in België aankwamen en zich hier intussen hebben gesetteld? Myria focust op de drie belangrijkste groepen: de Roemenen, de Polen en de Bulgaren. Deze derde Myriatics maakt de stand van zaken op van de recente migratiebewegingen uit Oost-Europa.

Download Myriatics 3 (maart 2016)

Myriatics 2: Immigrant, vreemdeling of Belg van vreemde origine?

Myriatics

Immigranten, vreemdelingen of Belgen van vreemde origine? De termen worden vaak door elkaar gehusseld. Toch zitten er heel verschillende realiteiten achter. Myria grijpt de Internationale Dag van de Migrant aan om ze u te verduidelijken en u tegelijk enkele sleutelcijfers mee te geven.

Download Myriatics 2 (december 2015)

Myriatics 1: De asielcrisis van 2015 : cijfers en feiten

Myriatics

Myria wijdt deze eerste Myriatics aan enkele sleutelcijfers die inzicht geven in de situatie van asielzoekers wereldwijd en welke rol België daarin speelt. Het doet dat nauwkeurig en genuanceerd. Zo wil het bijdragen aan een migratiedebat dat steunt op betrouwbare cijfers die voor iedereen toegankelijk zijn.

Download Myriatics 1 (oktober 2015)