In deze zaak werden 16 beklaagden vervolgd voor hun betrokkenheid bij een omvangrijk prostitutienetwerk. Het betreft naast feiten van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting met verzwarende omstandigheden, ook feiten van bendevorming en inbreuken op de drugswetgeving die dateren van 2013-2015 ten aanzien van verschillende slachtoffers. 

Meerdere veroordeelde beklaagden hebben beroep aangetekend tegen de beslissing van de correctionele rechtbank van Antwerpen van 2 mei 2016

In graad van beroep werd het vonnis bijna geheel bevestigd met uitzondering van enkele feiten en omstandigheden ten aanzien van bepaalde meisjes. Het feit dat niet alle meisjes die voor het ‘agentschap’ van de beklaagde werkten zich beschouwden als slachtoffer van mensenhandel is volgens het hof niet relevant voor de beoordeling van het misdrijf. 

De straffen werden uiteindelijk afgezwakt als ook het verbeurd verklaarde bedrag.