Myriadoc 7:  Vreemdeling in zijn gemeente

De wet hoort voor iedereen dezelfde te zijn. Jammer genoeg is het duidelijk dat de toepassing ervan in de praktijk varieert naargelang de gemeente waar de vreemdeling woont (en soms zelfs naargelang de ambtenaar die de vreemdeling aan het loket ontvangt).

Lees hier het persbericht.