Myriadoc 4: Humanitaire visa

Wie krijgt humanitaire visa, om welke redenen en op welke basis? Wat met de humanitaire visa kort verblijf versus lang verblijf, hervestigingen, en de fameuze ‘uitzonderlijke reddingsoperaties’ zoals die van Syrische Christenen? Myria dook in het beschikbare materiaal en de parlementaire vragen, analyseerde de visumdatabank van de FOD Buitenlandse Zaken, en deed interviews onder meer met personen die aanvragers van een humanitair visum begeleiden.

Lees ook het persbericht over deze MyriaDocs.