Zoek Publicatie

34 Publicaties Gevonden

Mensensmokkel in speciaal omgebouwde voertuigen: start van een groot proces in Gent (persbericht)

25 februari 2019
Mensensmokkel in speciaal omgebouwde voertuigen: start van een groot proces in Gent (persbericht)

Op maandag 25 februari startte in Gent een groot proces tegen de Belgische cel van een internationale mensensmokkelbende. Zestien beklaagden staan dan terecht voor de correctionele rechtbank voor feiten uit 2017 en 2018. Uit politie-intercepties in binnen- en buitenland bleek dat de internationale bende betrokken was bij meer dan vijftig smokkeltransporten die vaak verliepen in mensonterende omstandigheden. De Belgische cel was gespecialiseerd in het verbouwen van voertuigen waarmee ze transmigranten in geheime bergruimtes vervoerden. Myria – dat alleen bevoegd is voor de tenlastelegging mensensmokkel – stelde zich burgerlijke partij in de zaak die geopend werden door het federaal parket.

VN-Kinderrechtencomité vraagt dringend meer aandacht voor kwetsbare kinderen in België

7 februari 2019
VN-Kinderrechtencomité vraagt dringend meer aandacht voor kwetsbare kinderen in België

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen aan België. Dat deed het na zijn 80ste zitting in Genève waar het de situatie van de rechten van het kind in België op 24 en 25 januari besprak. Het Comité vraagt het einde van de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Ook de grote kinderarmoede en de sterke regionale verschillen op dat gebied in België baren het Comité zorgen.