Wat is een migrant? Wat is het verschil tussen een eerstegeneratie-, een tweedegeneratie- en een derdegeneratiemigrant? Wat doet de Dienst Vreemdelingenzaken? Wat staat in de Conventie van Geneve? Terminologie ter verduidelijking!

Download hiernaast.