De documentaire ‘Reis zonder terugkeer’ speelt zich af in het hart van de migrantengemeenschap in België, en in het bijzonder te midden van mannen en vrouwen van de derde leeftijd van Marokkaanse of Turkse afkomst. Hun levensverhalen werpen veel vragen op: over onszelf, over de Belgische geschiedenis, maar ook over de erkenning die we verschuldigd zijn aan deze migranten in de schaduw. Zij zijn met hun reiskoffer naar hier gekomen en in deze documentaire openen zij die – met veel schroom en scherpzinnigheid – voor de ogen van de kijker. ‘Reis zonder terugkeer’ is waarachtig, nu eens ernstig en dan weer grappig, en nodigt uit om elkaar te ontmoeten. De documentaire is geregisseerd door Sergio Ghizzardi, zelf de kleinzoon van Italiaanse migranten. ‘Reis zonder terugkeer’ brengt enerzijds een hommage aan de generatie migranten die in de jaren 60 en 70 het nijpende gebrek aan arbeidskrachten in ons land heeft ingevuld. Anderzijds kaart de documentaire de omstandigheden aan waarin ze ouder worden.

De reportage wordt voorgesteld met een pedagogisch dossier.

Wil je meer weten over de immigraties uit Turkije en Marokko?
Bekijk dan zeker de studiewerken die je hieronder ziet staan.