Verschil in behandeling

Migranten hebben onder bepaalde voorwaarden recht op sociale bijstand, dringende medische hulp, een eigen bankrekening … Toch nemen de overheid of bedrijven soms maatregelen die leiden tot een verschillende, en meestal minder goede, behandeling dan andere burgers. Omdat ze zich vaak al in een meer kwetsbare situatie bevinden, is de impact ervan dan extra zwaar.

Toegang tot sociale en economische rechten

Maatregelen , vaak genomen in een besparingscontext, dreigen de sociale en economische grondrechten van migranten soms in te perken. Dat is bijvoorbeeld zo voor de toegang tot sociale bijstand voor bepaalde EU-burgers of de toegang tot een bankrekening voor bepaalde migranten. Ook de vreemdelingenretributie voor een resem administratieve verzoeken vormt een financiële barrière voor heel wat migranten.