Op 1 januari 2021 verbleven er 11.521.238 personen officieel in België, onder wie 1.447.853 buitenlanders en 10.073.385 Belgen. Van die laatsten was de grote meerderheid (7.753.000 personen) van Belgische herkomst, terwijl er 2.320.385 van buitenlandse herkomst waren.

In 2020 werden er in België 121.438 buitenlandse immigraties geregistreerd, tegenover 73.108 emigraties. Deze migratiebewegingen van en naar het Belgische grondgebied betreffen vaker EU-burgers dan onderdanen van derde landen (63% EU-burgers voor de immigraties en 73% voor de emigraties). Ook Belgen migreren: in 2020 waren er 22.731 immigraties tegenover 29.305 emigraties. In 2020 worden bij de onderdanen van derde landen 10 immigraties op het Belgisch grondgebied geregistreerd voor elke 4 emigraties, versus 10 voor elke 7 bij EU-burgers. Bij de Belgen staan er tegenover 10 immigraties 13 emigraties.

EU-burgers en onderdanen van derde landen hebben erg verschillende migratieprofielen. Bij de EU-burgers wordt meer dan de helft van de eerste verblijfstitels afgeleverd om redenen die verband houden met een bezoldigde activiteit. Dat is bij hen het belangrijkste verblijfsmotief (51%). Daarna volgen familie- (27%) en studieredenen (8%). Tot slot werden maar 8 eerste verblijfstitels (0,01%) afgeleverd om humanitaire of medische redenen.

Voor onderdanen van derde landen vormen familieredenen het voornaamste migratiemotief (45%). Net als in 2019 komen studieredenen (15%) op de tweede plaats, gevolgd door bezoldigde activiteiten (11%) en internationale bescherming (11%). Humanitaire of medische redenen nemen een grotere plaats in dan in 2019 (6% in 2020, tegenover 2% in 2019). Onder “andere redenen” vallen hoofdzakelijk niet-geregistreerde redenen, naast een heel beperkt aantal titels voor NBMV’s en slachtoffers van mensenhandel.