Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Doel van de functie

Je werkt mee als beleidsmedewerk.st.er grondrechten van vreemdelingen. In die hoedanigheid draag je bij aan beleidsrapportage en –aanbevelingen.

Plaats binnen de organisatie

Je rapporteert aan de directeur; in nauw overleg met de adjunct van de directeur en de andere collega’s van Myria die rond grondrechten van vreemdelingen aan de slag zijn.

Jouw opdrachten  

De belangrijkste opdrachten zijn:

1) Je werkt als referentiepersoon inzake grondrechten van vreemdelingen:

 • Je volgt de evoluties in wetgeving, de rechtspraak en de concrete toepassing ervan op;
 • Je werkt aan mee aan analyses, adviezen en aanbevelingen over deze thema’s op, je stelt ze aan de betrokken overheden voor en verzekert de opvolging ervan;
 • Je vertegenwoordigt Myria in de relevante gelegenheden, overlegvormen en bij de tussenkomende partijen;
 • Je organiseert overlegplatformen met de overheidsactoren en de betrokken organisaties, je verhoogt de bewustwording over de bestaande problemen en hun mogelijke oplossingen;
 • Je schrijft verslagen en/of informatiebrochures.

2) Je verzekert een advies aan vreemdelingen over hun rechten en grondrechten:

 • Je neemt deel aan de telefonische juridische permanentie van Myria;
 • Je staat in voor een goede ontvangst en registratie van gegevens;
 • Je toetst het dossier aan de wetgeving en de rechtspraak, via een continue opvolging, en in overeenstemming met het mandaat en de bevoegdheden van Myria;

3) Je werkt mee aan de verwerking en analyse van rechtspraak mensenhandel en mensensmokkel.

Jouw profiel

Diploma: Master in Rechten of gelijkwaardig door ervaring.

Competenties

 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in mensenrechten;
 • Je hebt een bijzondere belangstelling voor en grondige kennis van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder over mensenrechten, en je bent vertrouwd met het juridisch instrumentarium op vlak van discriminatie en gelijke behandeling;
 • Je hebt grondige kennis van de instellingen en verenigingen die actief zijn in het vreemdelingenrecht en mensenrechten;
 • Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent een vlotte netwerker en legt proactief contacten (met partners en actoren uit het middenveld);
 • Je volgt de technische en administratieve aspecten van de dossiers nauwgezet op;
 • Je gebruikt zeer vlot courante softwaretoepassingen;
 • Je kan zelfstandig werken en je bent een echte teamspeler;
 • Je hebt een flexibele instelling en een goed aanpassingsvermogen;
 • Talenkennis: Nederlands (uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (zeer goed);
 • Kennis van Duits en/of van andere talen en/of van gebarentalen is een extra troef.

Wat bieden we aan

 • contract 100%
 • Contract beperkte duur van 6 maanden
 • indiensttreding: zo spoedig mogelijk
 • loon: volgens klasse 7 (barema’s Myria). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index juli 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2944 - 5 jaar anciënniteit: € 3331 - 10 jaar anciënniteit: € 3714 - 15 jaar anciënniteit: € 4101 - 20 jaar anciënniteit: € 4396 - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4574; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
 • vakantiegeld aan 92% van het bruto maandloon, eindejaarspremie (systeem federale openbare sector)
 • maaltijdcheques
 • volledige terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • pensioenplan na 6 maanden dienst

Hoe dien je je kandidatuur in ?

Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt:

Vul het standaardformulier in
Stuur het ons uiterlijk op 25/01/2018 om 16u met de referentie Myria 2017 12 nl:

Bij voorkeur per mail naar vacature@unia.be ;
Per post naar: Myria, Dienst Personeel, t.a.v. Sophie Lambert; Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Procedure

 • Indienen van de kandidaturen
 • Selectie op basis van de ingediende kandidaturen
 • Schriftelijke test – selectie
 • Gesprek met selectiecomité – selectie
 • Indiensttreding

Inlichtingen

 • over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Sophie Lambert, dienst Personeel - sophie.lambert@myria.be   - tel. 02/212 31 13
 • over de inhoud van de functie: François De Smet, directeur– francois.desmet@myria.be – tel. 02/212 31 49