Rechtspraak mensenhandel

Myria volgt relevante rechtspraak in mensenhandel- en mensensmokkeldossiers nauw op. Daarbij gaat het niet alleen om de dossiers waarin het zelf burgerlijke partij is. Het volgt ook de ontwikkelingen in belangrijke dossiers die we ontvangen van de opvangcentra voor slachtoffers of andere organisaties.

Relevante rechtspraak rond mensenhandel en mensensmokkel

De gegevensbank omvat beslissingen van:

  • de correctionele rechtbanken;
  • de hoven van beroep;
  • het Hof van Cassatie;
  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Naast een samenvatting vindt u telkens ook een anoniem gemaakte versie van de beslissing.

Zoek Rechtspraak