Myria in het kort

Myria is het Federaal Migratiecentrum. Sinds 15 maart 2014 vervult het als autonome openbare instelling in alle onafhankelijkheid drie complementaire wettelijke opdrachten::

  • waken over de grondrechten van vreemdelingen
  • informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen
  • de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren

Beter begrip, betere bescherming

De opdracht van Myria is om de overheid en de burger een beter begrip van die onderwerpen bij te brengen en een benadering op basis van het respect van de mensenrechten en van feitenkennis. Het voert die opdracht uit in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Middenin het speelveld

Myria staat in het midden van de institutionele, politieke en wetenschappelijke uitdagingen die de migratie, de grondrechten van vreemdelingen en de mensenhandel stellen. Het heeft een natuurlijke band met álle lagen van de maatschappij: overheid, onderzoekscentra, verenigingen, ngo’s, burgers.

Raad van bestuur

Myria wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit de leden die het het federaal parlement op 24 april 2014 heeft aangewezen om te zetelen in de federale kamer van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ze zijn bij Koninklijk Besluit aangesteld. Zowel de man-vrouwverhouding als de taalverhouding moet in evenwicht zijn. Tijdens zijn vergadering van 16 oktober 2014 keurde de raad van bestuur zijn huishoudelijk reglement goed. Bekijk de precieze samenstelling van de raad van bestuur van Myria.

Directie

Op 16 maart 2015 trad François De Smet in dienst als eerste directeur van het Federaal Migratiecentrum. François De Smet is doctor in de filosofie en werkte eerder al verschillende jaren voor het departement Migratie van het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Historiek

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een van de twee instellingen die in maart 2014 de bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, samen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Over de interfederalisering van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kwamen de federale regering, gewesten en gemeenschappen tot een samenwerkingsakkoord in juli 2012. Het akkoord voorzag ook dat de opdrachten inzake migratie in een deels aparte en federale structuur terechtkwamen: het Federaal Migratiecentrum, dat op 3 september 2015 een nieuwe naam kreeg: Myria.