Mensenhandel en mensensmokkel

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen om er geld mee te verdienen. Eigenlijk is het een vorm van moderne slavernij. De uitbuiting kan seksueel zijn, in de prostitutie bijvoorbeeld, of economisch: in de bouw, de horeca of voor huisarbeid. Mensenhandel is niet hetzelfde als mensensmokkel. Dat is het illegaal over een grens brengen van mensen om er geld mee te verdienen.

Myria’s wettelijke rol

Myria heeft sinds 1995 de opdracht om het beleid inzake mensenhandel te stimuleren, te coördineren en op te volgen. Met de wet van 10 augustus 2005 breidde de wetgever die opdracht uit tot mensensmokkel. Waar die opdrachten precies op neerkomen, beschrijft het koninklijk besluit van 16 mei 2004.

Onafhankelijke Nationaal Rapporteur

Myria publiceert een onafhankelijk en openbaar jaarverslag waarin het de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel evalueert. Het maakt dat jaarverslag over aan de regering en aan het parlement. Het kritische verslag geeft een belangrijke impuls en ondersteuning aan alle veldwerkers.

Coördinatie tussen de gespecialiseerde slachtoffercentra

Myria coördineert de samenwerking tussen de drie gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel: Payoke (Antwerpen), PAG-ASA (Brussel) en Sürya (Luik). Het organiseert regelmatig overlegvergaderingen en komt zo nodig tussen bij de bevoegde overheden om problemen op te lossen.

Burgerlijke partijstellingen

Myria kan ook optreden in rechte en zich in eigen naam en in naam van de slachtoffers burgerlijke partij stellen, zowel in dossiers van mensenhandel als van mensensmokkel. Dat doet het bijvoorbeeld in situaties van uitbuiting in de prostitutie, horeca, textielsector,  tuinbouw of huispersoneel, of bij gevallen van grootschalige smokkelnetwerken. Naast de dossiers waarin het zelf burgelijke partij is, volgt Myria de relevante rechtspraak in mensenhandel- en mensensmokkeldossiers nauw op.

Interdepartementale Coördinatiecel

In de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel kiest België voor een multidisciplinaire aanpak. In dat verband verzorgt Myria het secretariaat van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel. Die fungeert als het nationale coördinatie-orgaan van het beleid ter zake. De minister van Justitie is de voorzitter van de cel.