Studiemigratie

Tussen de lidstaten van de EU is er een grote mobiliteit van studenten. Maar ook voor studenten van buiten de EU die in België willen verblijven om te studeren, geldt een specifieke wettelijke regeling.

Voorwaarden voor derdelanders

Voor studenten van buiten de EU die in België hoger onderwijs willen volgen, bepaalt de vreemdelingenwet de voorwaarden voor het recht op verblijf:

  • studeren moet de hoofdactiviteit zijn (maar deeltijds werken mag);
  • je moet gemachtigd zijn om je als regelmatige student in te schrijven bij een erkende hogere onderwijsinstelling;
  • je moet voldoende bestaansmiddelen hebben.

Aanvraag bij diplomatieke posten in het buitenland

De student doet zijn aanvraag in principe bij een Belgische diplomatieke post in het buitenland. Verblijft hij al in België en wil hij zijn verblijf om studieredenen verlengen, dan voorziet de wet een statuutswijziging. Voorwaarde is dan dat hij hier al op een andere grond wettig verblijft. Is dat niet het geval, dan kan hij nog aantonen wat hem verhindert om zijn aanvraag vanuit het buitenland in te dienen.