Recht op een gezinsleven

Familieleden van personen die wettig verblijven in België – zowel burgers van buiten de EU als Belgen en EU-burgers – kunnen een verblijfsrecht vragen op basis van gezinshereniging. Voor elk van die categorieën gelden andere voorwaarden, zijn andere documenten nodig  en komen andere familieleden in aanmerking.

Verblijft het familielid nog in het buitenland, dan moeten het daar een visumaanvraag indienen op de Belgische diplomatieke post. Is het familielid al in België? Dan kan de aanvraag op de gemeente. Een aanvraag bij de gemeente is in principe niet mogelijk voor familieleden van personen van buiten de EU.

Ook personen die nog niet gehuwd zijn of nog niet wettelijk samenwonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een visum aanvragen om te huwen of wettelijk samen te wonen in België.

Ten slotte kunnen familieleden die geen wettelijk recht hebben op gezinshereniging, in bepaalde gevallen een humanitair visum verkrijgen.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Voor gezinshereniging met personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België, gelden specifieke voorwaarden. Myria en UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, hebben een gezamenlijk project rond deze materie.

Myria doet aan beleidswerk en werkt als platform voor de eerstelijnsactoren die visumaanvragen gezinshereniging en humanitaire visa voor deze familieleden ondersteunen. Myria bemiddelt daartoe ook met de relevante overheidsinstanties. Daarnaast verleent het gespecialiseerd juridisch en praktisch advies via zijn helpdesk, en volgt het individuele dossiers op. Hiervoor werkt het altijd samen met eerstelijnspartners.

Meer over gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België? Hieronder gidsen we u stap voor stap door de procedure. De hele uitleg kort samengevat? Raadpleeg dan deze infofiche van UNHCR, beschikbaar in 7 talen.

Recht op een gezinsleven

Helpdesk

Via zijn helpdesk geeft Myria juridisch en praktisch advies over gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. De helpdesk richt zich in de eerste plaats tot eerstelijnsactoren zoals maatschappelijk werkers, begeleiders, voogden, juristen en advocaten.

E astrid.declercq@myria.be
T +32 (0)2 212 30 87 (dinsdag en vrijdag tussen 14u en 16.30u)

© foto's: UNHCR