Procedures en beroep

Strengere regels voor gezinshereniging, beperktere toegang tot sociale rechten, een harder terugkeerbeleid: het migratiebeleid dreigt de fundamentele rechten van vreemdelingen vaak in te perken. Hoe meer de fundamentele rechten onder druk staan, hoe groter het belang van procedurele garanties. Daarom is het essentieel dat iedereen toegang heeft tot een behoorlijke procedure waarin hij zijn individuele rechten in de best mogelijke omstandigheden kan afdwingen (bijvoorbeeld binnen een redelijke termijn, met inzage in de stukken van het administratieve dossier, door rechten van verdediging …).

Recht op een effectief rechtsmiddel

Procedurele rechten en waarborgen zijn een conditio sine qua non om grondrechten te verwezenlijken. Iedereen moet de kans krijgen om zijn – alsmaar beperktere – individuele rechten te laten gelden. De rechter heeft daarin een sleutelrol: hij oordeelt in welke mate de ingevoerde beperkingen al dan niet gerechtvaardigd zijn. Zo vormt het recht op een effectief rechtsmiddel – het recht om zijn argumenten voor te leggen aan een bekwame en onpartijdige rechter – een essentiële garantie voor het respect en de bescherming van de individuele rechten op vlak van asiel en migratie.