5de algemeen verslag van GRETA: Dringende nood aan bescherming van kinderen tegen mensenhandel en uitbuiting

GRETA: dringend nood aan bescherming van kinderen tegen mensenhandel en uitbuiting

Persbericht 16-03-2016*

Straatsburg, 16.03.2016 - In zijn vijfde algemeen verslag wijst GRETA op de vele tekortkomingen bij de identificatie en de bescherming van slachtoffers van mensenhandel die zich onder de asielzoekers, vluchtelingen en migranten bevinden.

GRETA is ongerust over het grote aantal niet-begeleide minderjarigen, onder wie slachtoffers van mensenhandel, die verdwijnen kort nadat ze in een opvangcentrum zijn geplaatst. Zo stellen ze zich bloot aan nog meer risico’s op mensenhandel en uitbuiting. GRETA heeft 36 van de 40 Europese landen die tot nu toe zijn geëvalueerd, aangespoord om niet alleen de identificatie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren, maar ook de bijstand en begeleiding die hen geboden wordt, in overeenstemming met de juridische verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag tegen Mensenhandel van de Raad van Europa.

“Kinderen en jongeren die aankomen aan onze kusten zijn bijzonder kwetsbaar om uitgebuit te worden door mensensmokkelaars, zeker als ze alleen reizen of van hun familie zijn gescheiden”, verklaart de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Thorbjørn Jagland. Daarmee bevestigt hij de vaststellingen die hij met de regeringsleiders heeft gedeeld in het rapport Urgent need to protect children from human trafficking and exploitation. “Het rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, drukt erop dat veel van onze lidstaten procedures moeten ontwikkelen om kindslachtoffers van mensenhandel te identificeren en hun begeleiding moeten verbeteren, en ook maatregelen moeten treffen om te verhinderen dat kinderen verdwijnen uit opvangcentra”, voegt hij eraan toe.

De voorzitter van GRETA, Nicolas Le Coz, verklaart: “Mensen die naar Europa willen komen zijn makkelijke prooien voor mensensmokkelaars, zeker door de obstakels waarop ze stuiten om hulp te krijgen. De juridische verplichtingen die de staten oplegt om de slachtoffers te identificeren en te beschermen zijn een schild tegen mensenhandel en uitbuiting en een wapen tegen mensensmokkelaars.”

Het rapport is beschikbaar (in het Engels) op de website van GRETA :
www.coe.int

*In het Nederlands vertaald door Myria