Recht op gezinsleven

Wie een recht op verblijf heeft in België, kan zijn partner en/of kinderen die in het buitenland wonen, laten overkomen. Daarvoor moet de aanvraag aan een resem strikte voorwaarden voldoen.

Gezinshereniging

De gezinshereniger is de persoon die in België verblijft en die zijn recht op gezinsleven inroept. De gezinsmigrant slaat op zijn familie die in het buitenland woont en naar België wil komen om de gezinshereniger te vervoegen. In functie van de nationaliteit en de verblijfsstatus van de gezinshereniger vormen verschillende wetartikels de basis voor de hereniging:

  • artikel 10: burgers van buiten de EU met een onbeperkt verblijf;
  • artikel 10 bis: burgers van buiten de EU met een beperkt verblijf;
  • artikel 40 bis: EU-burgers;
  • artikel 40 ter: Belgen.

Visum of verblijf

Een gezinshereniging kan op twee manieren worden aangevraagd:

  • in het buitenland: de gezinsmigrant vraagt een visum voor gezinshereniging aan bij een Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • in België: de gezinsmigrant vraagt een verblijfstitel aan om familiale redenen bij de gemeente (niet altijd toegelaten).