Gezinshereniging

Wie internationale bescherming geniet in België, kan zijn partner of kinderen die in het buitenland wonen, laten overkomen. Dat waarborgt het recht op gezinsleven. De aanvraag moet aan strikte voorwaarden voldoen.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Myria is de operationele partner van UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, voor gezinshereniging met personen die internationale bescherming genieten in België. Het volgt individuele dossiers op en werkt ook samen met eerstelijnsactoren voor de ondersteuning van die dossiers op het terrein.

Procedure van gezinshereniging

In functie van de nationaliteit en de verblijfsstatus van de gezinshereniger vormen verschillende wetartikels de basis voor de hereniging:

  • artikel 10: burgers van buiten de EU met een onbeperkt verblijf;
  • artikel 10 bis: burgers van buiten de EU met een beperkt verblijf;
  • artikel 40 bis: EU-burgers;
  • artikel 40 ter: Belgen.

Meer over gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming in België? Hieronder gidst deze pagina u stap voor stap door de procedure.

Helpdesk Gezinshereniging

Myria geeft juridisch en praktisch advies over de procedure van gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Stuur een e-mail of bel +32 (0)2 212 30 87 op dinsdag- en vrijdagnamiddag tussen 14u en 16.30u.