Aanbevelingen

Myria doet heel wat onderzoek en studies rond migratie, mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast trekt het ook zijn conclusies uit de vele individuele en structurele dossiers die het behandelt. Gewapend met die kennis formuleert Myria gerichte adviezen en aanbevelingen. Het heeft daar een wettelijke mandaat voor.

Adviezen en aanbevelingen

Loopt de dagelijkse werking van administraties of instellingen mank op het gebied van de grondrechten van vreemdelingen? Verdient hun reglementering aanpassing? Dan formuleert Myria hen aanbevelingen om dat te verhelpen.

Zit het probleem eerder in de wet? Dan richt Myria zijn aanbevelingen aan de bevoegde minister, staatssecretaris of aan het parlement. Het doelt dan op een aanpassing van de wet of een ander wetgevend of parlementair initiatief.

U vindt in onze databank (op termijn) alle aanbevelingen die Myria de laatste jaren deed. Welk probleem stellen ze aan de kaak, hoe daaraan te verhelpen en met welk instrumenten het effect ervan meten? Voor elke aanbeveling maken we helder de balans op.

Zoek Aanbeveling