Myria

Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Het komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect voor de mensenrechten. Myria is een onafhankelijke openbare instelling.

Hebt u vragen over uw rechten als vreemdeling?

Myria geeft gratis en strikt vertrouwelijk informatie en juridisch advies over de grondrechten van vreemdelingen.

Contacteer Myria

Blijf op de hoogte

Boven op Myriade, zijn algemene nieuwsbrief, maakt Myria elke drie maand een uitgebreide cijferanalyse in Myriatics.
Volg ons op de sociale media