Droit de vivre en famille

Les membres de familles de personnes qui ont un droit de séjour en Belgique - aussi bien des citoyens de pays tiers que des citoyens de l'UE et des Belges - peuvent demander un droit de séjour sur base du regroupement familial. Pour chaque catégorie d'autres conditions sont d'application, d'autres documents sont requis et d'autres membres de famille y ont droit.

(traduction en cours)

Verblijft het familielid nog in het buitenland, dan moeten het daar een visumaanvraag indienen op de Belgische diplomatieke post. Is het familielid al in België? Dan kan de aanvraag op de gemeente. Een aanvraag bij de gemeente is in principe niet mogelijk voor familieleden van personen van buiten de EU.

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Voor gezinshereniging met personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België, gelden specifieke voorwaarden. Rond deze materie heeft Myria een gezamenlijk project met UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.